IMG_1071
IMG_1071
2021.
2021 -ben a Szegedi Tudományegyetem Képalkotás szakon végzett. Ugyanebben az évben Szeged vàros önkormányzatától a Művészeti Pályakezdői ösztöndíjat is megnyerte. 

2022-ben számos egyéni kiállítás, workshopok, programok illetve együttműködések kapcsán került be a köztudatba. 

Szintén ugyanebben az évben Párizsban is bemutatkozott "PARIS22" tárlatával, az Artistes de Ménilmontant csoportos kiállításán.

A Szegedi Szépmíves Céh pártfogó tagjaként is ismert művész mára már közösségformáló ereje révén aktív kortárs alkotóként is ismert Budapest művészeti szcénájában.
In 2021 she graduated with a B.A. in Visual Representation from the University of Szeged in her hometown. In Szeged, the artist is a member of the ‘Szepmives ceh’ and also known as an active contemporary artist holding numerous exhibitions.

In 2022, her work became widely popular in the art scene of Budapest following several solo exhibitions, workshops, programs and collaborations.
Cserbik Rita (1998) kortárs fiatal festőművész. Budapesten él és alkot. Művészeti sajátossága a dinamikus színpárosítás és ecsetkezelés valamint a strukturált felületképzés, formavilág. Alkotásai a világ által impulzált, az individuumban létrejött és feloldódott kérdésekre, megoldásokra, vagy problémákra reflektálnak. Művészetét az amerikai/európai absztrakt expresszionizmus stílusa ihlette. Alkotók akik hatottak rá: Hantaï Simon, Jackson Pollock, Reigl Judit, Joan Mitchell, Wassily Kandinsky, Joan Miró szín-és formavilága.
Rita Cserbik (1998) is an abstract painter. Her creative work is characterized by dynamic color combination and brushwork, as well as structured surface formation/composition, bold shapes and forms.Her artworks reflect questions, solutions, or problems inflicted on the individual by the world/surrounding environment and was heavily inspired by the American and European abstract expressionism. About her inspirations, she says: “I was drawn to Jackson Pollock's dripping technique, Judit Reigl , Joan Mitchell's treatment of the figure, Hantaï Simon, Wassily Kandinsky’s magical patterns, Joan Miró’s shapes and colors and Jean-Michel Basquiat's unusual technical solutions.

2021 -ben a Szegedi Tudományegyetem Képalkotás szakon végzett. Ugyanebben az évben Szeged vàros önkormányzatától a Művészeti Pályakezdői ösztöndíjat is megnyerte. 2022-2023 számos egyéni kiállítás, live-painting performansz, workshopok, programok illetve együttműködések kapcsán került be a köztudatba. Időközben nemzetközileg Párizsban is bemutatkozott „PARIS22” tárlatával, az Artistes de Ménilmontant csoportos kiállításán. A Szegedi Szépmíves Céh párfogó tagjaként is ismert művész mára már közösségformáló ereje révén aktív kortárs alkotóként is ismert Budapest művészeti szcénájában.

Dr. Váraljai Anna: Szubjektív ajánló Cserbik Rita művészetéhez

Cserbik Ritát főiskolás hallgatóként tanítottam évekkel ezelőtt Szegeden. Többnyire hátul ült a teremben, élénk társasági életet élt, és nagy hatást gyakorolt a környezetére. Eredeti és szabad gondolkozású, kliséktől és formalitásoktól mentes, van stílusa, izgalmas személyiség; nagyjából ezeket gondoltam róla akkoriban. Egy, a pályája elején álló művész számára ennél több nem is kell, hisz ezek azok a kvalitások, melyekkel vagy születik valaki, vagy nem; az egyetemi órákon elsajátítani nem lehet őket. A kortárs művészeti színtéren való érvényesülés egyik alapvető feltétele a nyitottság és a megújulásra való készség, melyekkel ő természeténél fogva rendelkezik. Cserbik Rita alkotói pályája a Szegedi Tudományegyetem- Rajz és Művészettörténet Tanszékének Képalkotás szakán, festő szakirányon indult. Az USA-ban tett látogatása során mély benyomást tett rá az amerikai absztrakt expresszionizmus, Pollock eruptív erejű művészete, párizsi utazásakor pedig találkozott a pezsgő nemzetközi kortársművészeti
hatásokkal. Pályakezdő ösztöndíjak tették lehetővé számára a személyes tapasztalatszerzést, és vezették el a design, valamint a fashion világához. A képzőművészet számára nem feltétlenül végcél, hanem inkább átjáró a vizualitás különféle területeihez; sajátos unikalitása
a művészet kiterjesztett fogalmának revíziójában rejlik. A 20. század különféle modernista irányzatai a Bauhaus Iskolától a De Stijl csoporton át a futuristákig vallották, hogy élet és művészet egy, éppen ezért nem redukálható csupán a táblakép csak kevesek által értelmezhető és befogadható területére. A művészet átjárhatja (és át is kell járnia) a hétköznapokat, öltözködésünktől kezdve a fogyasztási szokásainkon át egészen a műélvezetig. Éppen ezért egy táblaképen megvalósuló motívum, benyomás Cserbik Rita esetében sem áll meg ennél a
pontnál, hanem tovább vándorol a vizualitás, a popkultúra különféle területeire, és öltözék, kiegészítő, divat-és designer termék lesz belőle. Teljes értékűek ugyanakkor az önmagukban értelmezett táblaképei is, hiszen a napjaink kortárs művészetében ismételt virágkorát élő,
nagyon is kurrens gesztusosság, action painting izgalmas, nagyfokú koncentrációt, ugyanakkor nagy felszabadultságot igénylő projektmunkái ezek. Az őt festés közben elkapó fotókon látszik leginkább az elmélyült figyelem és az ugrásra készség, valamint a meditatív és akciódús jelenlét bipolaritása. Művészetéről nem lehet leválasztani expresszív személyiségét, amely folyton kíváncsivá tesz, és abszolút alkalmas arra, hogy önmagában brandként, márkajelként funkcionáljon. Szeretnénk látni tőle valamit újra, kíváncsiak vagyunk, mit talál ki ismét, észben tartjuk, figyeljük, mert mindig megújul, és amit elénk tesz, az sosem lerágott csont. Véleményem szerint Cserbik Rita azért érdemel figyelmet, és azért áll előtte nagy jövő, mert személyisége, aktivitása és művészete egy hiteles, teljes kerek egész. Alkotói pályáját és művészi koncepcióját következetesen építi, ugyanakkor érzékeny és reflexív, nem viszi el figyelmét a „fősodor”. Biztos vagyok benne, hogy idővel még karakteresebbé válik alkotói profilja, ugyanakkor fiatal nőként – a nemzetközi művészeti trendek viszonylatában – éppen most van a legjobb formájában. Még nem érkezett meg, hanem bátor, „keresgélő” és szenvedélyes. Biztosan lesz belőle stabil befutó, de én most szavazok rá, nem pedig tíz év múlva. Akkor már könnyű lesz… (Dr. Váraljai Anna művészettörténész, a SZTE adjunktusa, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum művészettörténésze)

Mayer Kitti: Ajánló Cserbik Rita  „ÚGYFEST” kiállításához (2023)

Minden fiatal alkotóművész keres. Hétköznapi felfedezéseket tesz, megismeri közvetlen és tágabb környezetét, s van, hogy néha messzebbre is merészkedik. Kíváncsi, bátor, nyughatatlan. Útnak indul, bejárja a fél világot. Minden és mindenki érdekli, számára minden új, amivel mindezidáig nem találkozott. Tapasztal, átél, gyűjtöget. Nem a cél, az út miatt indul el – bár ezt legtöbbször ő maga sem tudja. Néha elbizonytalanodik, megtorpan, megáll. Kérdéseket tesz fel. Szintetizál. Aztán tovább indul. Egy fiatal alkotóművész általában legtöbbet mestereitől tanul. Szemlélődik, megfigyel, összpontosít, fókuszál. Igyekszik szivacsként magába szívni minden információt, mozdulatot. Szorgos és jóravaló tanítványként követi azokat, akik előtte járnak. Utánoz, mímel, másol a maga módján  – a legjobbakhoz akar felérni. Érdeklődése és figyelme most sem lankad, továbbra is kíváncsi és kísérletező. 

De valami megváltozott benne, s ezt ő is tudja, érzékeli, érzi. Ez most valami más. Ránéz a vászonra, mintha csak a válla fölött pillantana vissza az útra, amit idáig megtett.

Megérkezett.  (Mayer Kitti designteoretikus)

Gyuricza Gergely: Ajánló Cserbik Rita „Szabályos Szabálytalanság” kiállításához (2022)

Rita egy egyéniség. Az egyénisége megjelenik mindabban, amit csinál. Jellemző rá az újdonságkeresés és az önmegvalósítás. Mindegyik képének valódi főszereplője az a szín. Festményein olyan „tájat” hoz létre, amelyben többfajta tecnikát és eszközt ötvözve a színek soha nem látott módon tudnak érvényesülni. (Gyuricza Gergely művészetpszihológus)

 

média

^ Kattints ide a cikkhez ^
^ Kattints ide a cikkhez ^
^ Kattints ide a cikkhez ^
^ Kattints ide a cikkhez ^
^ Kattints ide a cikkhez ^
^ Kattints ide a cikkhez ^
^ Kattints ide a cikkhez ^
^ Kattints ide a cikkhez ^

Iskolák

2018-2022- Szegedi Tudományegyetem Rajz és Művészettörténet Tanszék
(Képalkotás szak, festészet BA) –Szeged, Magyarország

2016-2018- Szegedi Szépmíves Céh szabadiskola- Szeged, Magyarország

Díjak , Ösztöndíjak

 Szeged Önkormányzata – Művészeti pályakezdői ösztöndíj 2021.

,,Sonata”– Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság – III.helyezés 2021.

,,Valami bújkál bennem II.” – „Korlátok és Szabadság a Covid árnyékában” pályázat – III.helyezés 2020.

,,Changes II.” – IMDK művészeti pályázat – Különdíj 2021.

,,Vátesz”– Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság – Különdíj 2019.

,,Mámor” című festmény – Szeged, Szegedi Tudományegyetem Rajz és Művészettörténet Tanszék – IMDK művészeti pályázat –  Különdíj 2019.